ATSO MESEM'e Hoş Geldiniz

Başvuru Şartları


Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Başvuru Sahiplerine Bildirim

Adayın başvurusunda, başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmamakta olup; her bir yeterlilik birimi için ekler kısmında tavsiyeler yer almaktadır. Tüm yeterlilikler internet sitesinde yayınlanmaktadır.

MESEM biriminde, başvurular web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı yöntem ile yapılmaktadır.

Başvuruların Web Sitesi Üzerinden Alınması, Değerlendirilmesi

Aday adayları www.atsomesem.org.tr veya www.atso.org.tr web adresleri üzerinden http://portal.atsomesem.org.tr  linkinden kullanıcı kaydı yapmak sureti ile sistem girişlerini sağlarlar. Ön kaydın alınabilmesi için aday adayları, giriş bölümünde yer alan “Kayıt Olun linkine tıklayarak yeni kullanıcı formunu doldurur, bu formda;

 

·         Ad soyad

·         Kullanıcı fotoğrafı

·         Kullanıcı Adı

·         E-posta

·         Şifre 

bilgileri bulunmaktadır. Aday adayları, MESEM yazılımı üzerinden kendilerine gönderilen kontrol maillerini onaylamaları sonucunda adayın ön kaydı tamamlanır.

Kullanıcı adı ve şifrelerini girmek sureti ile sisteme giriş sağlanır. Aday adayları tanımlanmış sınav takvimi üzerinden başvuru işlemini seçerek açılmış olan sınavlara, sınav başvurularını yapabilirler. Açılmış olan sınav takvimi yoksa ilgili sınav için belge başvurusu modülünden girilerek istenilen yeterliliğin yanında yer alan başvuru yap butonu tıklanır. Daha sonra aday adayları ön başvuru yapmak istiyorum butonunu onaylanarak sistem üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştirirler. MESEM birimi tarafından yeni oluşturulan sınav takvimi adaylara web sayfası üzerinden veya elektronik ortamda bildirilerek açılan sınavlara başvurmaları istenir. Sisteme ön kayıtları ve başvuru talepleri alınan aday adaylarının aday statüsüne geçmesi, MESEM Müdürlüğünün onayına istinaden gerçekleşir. Adaya, başvurunun onaylandığına dair elektronik posta gönderilir.

Aday adaylarının, aday statüsüne geçebilmeleri için aşağıdaki ilgili evrakları MESEM Birimine elden ya da kargo/posta ile sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar teslim etmeleri yada göndermeleri gerekmektedir.

 1.      Nüfus cüzdan fotokopisi

2.     Adaya ait 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde ön profilden çekilmiş)

3.     Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı

4.     Varsa öğrenim durumunu gösteren belge

5.     MESEM Sınav Başvuru Formu ıslak imzalı sureti

Aday adaylarının ücretlerini web sayfası üzerinden online olarak MESEM hesap numarasına, ATSO Veznesi kanalıyla elden yada banka havale/EFT yöntemi ile yatırarak belgelerini teslim etmeleri durumunda, MESEM Müdürü tarafından evrak kontrolü yapılır, statüleri aday adayından adaya dönüşür ve ilgili sınav programına katılır.

 Banka: Halk Bankası

İBAN No: TR83 0001 2009 5700 0016 0001 81 (Antalya Şubesi- Şube Kodu 570)


2020 ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Belgelendirme Ücret Tarifesi web sitemizden öğrenebilirsiniz. www.atsomesem.org.tr 

Önemli not: 2021 yılı için ücret bilgisi güncellenecektir. 

Elden Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi

Şahsi yapılan başvurular MESEM biriminde bulunan bilgisayar sisteminden ön kayıt işlemi ile gerçekleştirilir. Başvuruların web sitesi üzerinden alınması ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Sistem girişi gerçekleştirmeden başvurusunu yapmak isteyen aday adayları ilgili yeterliliğe ait MESEM Sınav Başvuru Formunu doldurur ve istenen diğer evraklar ile MESEM birimine teslim eder

Kurumsal Başvuru

Kurumlar çalışanlarının belgelendirilmesi amacıyla başvuruda bulunabilirler. Kurumlar www.atsomesem.org.tr adresinde yer alan “Kurumsal Başvuru Dilekçesini  Kurumsal Başvuru Taahhütnamesini , Kurumsal Ön Başvuru Formunu, Sınav Alanı Hizmet Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formunu, Kurumsal Başvuru Sınavına Katılacak Aday Listesini doldurarak personelinin, hangi yeterlilikte ve hangi tarihlerde sınava gireceğini talep edebilir. Ön başvuru talebi MESEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayı sonrasında kurum “Tam Başvuru Formunu ve eki olan Sınav Alanı Hizmet Tedarikçi Sözleşmesini  onaylayarak ATSO MESEM’e gönderir. Kurumların talep etmeleri halinde diğer ilgili seviyeler için yapacakları yeni başvurular için “Kurumsal Yeni Sınav Talep Başvuru Formunu ve ekleri olan Sınav Alanı Hizmet Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu ile Kurumsal Başvuru Sınava Katılacak Aday Listesini  ATSO MESEM’e gönderir.                                                                                                   

Kurumlar, tam başvuru formunun içerisinde talep edilen belgeler için sınava girecek olan adayların başvurularını online olarak birey bazında yapması/yaptırması veya her aday için doldurulmuş ve adaya imzalatılmış ilgili yeterliliğe ait MESEM Sınav Başvuru Formu’nu, adayın iki adet resim ve kimlik fotokopisi, ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı ve öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi ile birlikte ATSO MESEM’e elden yada kargo/posta ile iletirler.

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların bilgilendirilmesi konusundaki şartlar, bireysel başvuru şartları ile aynıdır.

Başvurusu Kabul Edilmiş Aday Adaylarına Bildirim

Başvurusu kabul edilmiş adaylar kullanıcı adı ve şifreleri ile girdikleri MESEM yazılımında başvurularım modülünde yaptıkları tüm sınav başvurularının durumlarını görebilirler. Ayrıca adaylara sınav başvuru işlemleri sırasında ilgili yeterliliğe ait MESEM Sınav Başvuru Formunda belirtmiş oldukları iletişim adreslerinden de bilgi verilir. Sınavlar web sayfası üzerinden de tüm adaylara duyurulur.

Başvurusu Red Edilmiş Aday Adaylarına Bildirim

Başvuruların reddi sadece Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Başvuru Sahiplerine Bildirimde belirtilen süreçlerin karşılanmaması veya “Personel Belgelendirme Özür ve Engeliler Prosedüründe MESEM Birimine sağlayamayacağı olanaklar olarak belirtilen şartlara uyması durumunda başvuru sahibinin başvurusu red edilir. Başvurunun reddi ve nedeni, başvuru sahibi tarafından tatmin bulunmazsa “İtiraz Şikayet Öneri Prosedürüne göre başvuru sahibi itirazında bulunabilir.